Det er svært viktig for oss at  lammene har hatt et fullverdig og godt liv, før de blir sendt til slakteriet. Det er også viktig for oss at behandlingen de får på slakteriet er profesjonell og human, med så lite lidelse som mulig.

 

Alle våre sauer beiter i ravinedaler eller gamle kulturbeiter,  gjennom hele sommeren. Det gjør at vi kan ha tett oppfølging, og at vi kan se tidlig om noen blir syke. Det at dyrene er spredt på inngjerdede beiter, Håper vi også reduserer risikoen noe for rovdyrangrep.

Våre lam går ute på økologiske kulturbeiter hele sommeren, og sluttfores også kun på grovfôr. Det vil si at de er ute på engene og spiser gress og urter også den siste tiden før de slaktes. Ved en grovforbasert diett, vil lammekjøttet få en vesentlig sunnere fettsyresammensetning, med økt omega 3-innhold, i forhold til lam som er sluttforet på kraftfor. Dette kommer i tillegg til den gevinsten det er å ikke måtte importere unødig soyabasert kraftfor.

 

Gammelnorsk spælsau lagrer fettet bl.a. intramuskulært, noe som gir et saftig kjøtt, og påvirker smaken. Drøvtyggere bryter proteinene i dietten helt ned, slik at kjøttet ikke tar smak av hva de spiser. Fettet derimot endrer smak og karakter ut fra hva sauen har spist. Når fettet lagres intramuskulært vil det påvirke vår opplevelse av smak.

 

De mer primitive/gamle rasene, som gammalnorsk spælsau, spiser mer urter, løv og bark enn de mer moderne sauene, som foretrekker gressarter. Dette gir et større inntak av blant annet eteriske oljer, som vil kunne påvirke smaken ytterligere.

Kvalitet

Dyrevelferd

Cart